Karangan Bahasa Melayu

Contoh karangan Bahasa Melayu untuk Tahun 7 & 8. Panjangnya tidak kurang daripada 180 (Bahagian A), 100 (Bahagian B), dan 80 (Bahagian C) patah perkataan.