Sale!

SPE Bahasa Melayu – Latihan Dalam Enam (6) Bulan (Soalan dari Tahun 2014 – 2020)

$19.95

SPE Bahasa Melayu – Latihan dalam Enam (6) Bulan. Terdiri daripada soalan peperiksaan SPE Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2 soalan dari Tahun 2014 – 2020. Soalan-soalan tersebut dilengkapi juga dengan jawapan.

Anda boleh mengakses soalan dan jawapan selama 6 bulan.

PERINGATAN!!!

UNTUK PENGGUNAAN RUMAH / PERIBADI SAHAJA!

Sila hubungi +6738767530 untuk kegunaan sekolah atau komersial.

Category: