SSSRU Faraid – Latihan Dalam Enam (6) Bulan

$23.00

SSSRU Faraid – Latihan dalam Enam (6) Bulan. Terdiri daripada soalan peperiksaan SSSRU Faraid bahagian 1 dan 2. Soalan dari Tahun 2015 – 2020. Soalan-soalan tersebut dilengkapi juga dengan  jawapan.

Anda boleh mengakses soalan dan jawapan selama 6 bulan.

PERINGATAN!!!

UNTUK PENGGUNAAN RUMAH / PERIBADI SAHAJA!

Sila hubungi +6738767530 untuk kegunaan sekolah atau komersial.

Category: