SSSRU Tajwid – Latihan Dalam Tiga (3) Bulan

$13.50

SSSRU Tajwid – Latihan dalam Tiga (3) Bulan. Terdiri daripada soalan peperiksaan SSSRU Tajwid bahagian 1 dan 2. Soalan dari Tahun 2018 – 2020. Soalan-soalan tersebut dilengkapi juga dengan  jawapan.

Anda boleh mengakses soalan dan jawapan selama 3 bulan.

PERINGATAN!!!

UNTUK PENGGUNAAN RUMAH / PERIBADI SAHAJA!

Sila hubungi +6738767530 untuk kegunaan sekolah atau komersial.

Category: