SSSRU Tarikh – Latihan Dalam Dua Belas (12) Bulan

$40.50

SSSRU Tarikh – Latihan dalam Dua Belas (12) Bulan. Terdiri daripada soalan peperiksaan SSSRU Tarikh bahagian 1 dan 2. Soalan dari Tahun 2012 – 2020. Soalan-soalan tersebut dilengkapi juga dengan  jawapan.

Anda boleh mengakses soalan dan jawapan selama 12 bulan.

PERINGATAN!!!

UNTUK PENGGUNAAN RUMAH / PERIBADI SAHAJA!

Sila hubungi +6738767530 untuk kegunaan sekolah atau komersial.

Category: