1.1 MIB Tahun 4 – Menjaga Kebersihan Fizikal dan Mental