Student Progress Examination (SPE)

FREE Past Year Paper Questions - By Year

Free

Bahasa Melayu Tahun 2012 – Kertas 2

Past Year Paper Questions - Bundled

$167.95

SPE Past Year Paper Questions – 4 Subjects (9 Months Revisions) Questions From Year 2011-2022

$103.95

SPE Past Year Paper Questions – 4 Subjects (6 Months Revisions) Questions From Year 2015-2022

$71.25

SPE Past Year Paper Questions – 4 Subjects (3 Months Revisions) Questions From Year 2017-2022

Past Year Paper Questions - By Subjects

Mathematics

$22.50

SPE Mathematics – Three (3) Months Revision (Questions from Year 2017 – 2022)

$39.95

SPE Mathematics – Six (6) Months Revision (Questions from Year 2015 – 2022)

$74.25

SPE Mathematics – Nine (9) Months Revision (Questions from Year 2011 – 2022)

Science

$31.50

SPE Science – Six (6) Months Revision (Questions from Year 2015-2022)

$49.50

SPE Science – Twelve (12) Months Revision (Questions from Year 2011-2022)

$18.75

SPE Science – Three (3) Months Revision (Questions from Year 2017-2022)

English

$37.25

SPE English – Nine (9) Months Revision (Questions from Year 2011 – 2022)

$19.95

SPE English – Six (6) Months Revision (Questions from Year 2015 – 2022)

$14.95

SPE English – Three (3) Months Revision (Questions from Year 2017 – 2022)

Bahasa Melayu

$37.25

SPE Bahasa Melayu – Latihan Dalam Sembilan (9) Bulan (Soalan dari Tahun 2011 – 2022)

$19.95

SPE Bahasa Melayu – Latihan Dalam Enam (6) Bulan (Soalan dari Tahun 2015 – 2022)

$14.95

SPE Bahasa Melayu – Latihan Dalam Tiga (3) Bulan (Soalan dari Tahun 2017 – 2022)